Lading verspreiden

Zorg er voor dat de lading steeds mooi verspreid is over de trailer. Bij het vervoeren van 1 motor gebruik je steeds de middenste plaats. Bij het vervoeren van 2 motoren gebruik je steeds de twee buitenste plaatsen. Indien je 3 motoren wenst te vervoeren zorg je er voor dat de zwaarste motoren aan de buitenkant staan. 


Opgelet: de trailer heeft een maximaal toegelaten massa van 1300kg!